Målet er, at kortet giver et samlet overblik over, hvor den eksisterende natur findes, og hvor der i fremtiden kan planlægges ny natur. Det er hensigten, at Grønt Danmarkskort - på tværs af kommunegrænser og kommuneplaner - skal vise, hvordan nuværende natur sammen med ny natur skal bindes sammen i ét stort landsdækkende naturnetværk. Den danske natur bliver således mere robust til gavn for spredning af vilde dyr og planter.

Grønt Danmarkskort er et højt prioriterede område for DN Lejre at give input til i forbindelse med den kommende kommuneplan 2017.

Generelt mener DN om Grønt Danmarkskort, at:

  • Grønt Danmarkskort er et vigtigt nyt planlægningsredskab, der har til formål at binde naturen sammen i et nationalt naturnetværk.
  • Kvaliteten af den udpegede natur er meget væsentlig, så vigtige naturområder ikke overses.
  • Udpegningen af nye naturarealer skal ske, hvor de mest optimalt kan binde eksisterende natur sammen.
  • Kommuneplanernes retningslinjer skal sikre, at naturen har førsteprioritet i de områder, der udpeges som Grønt Danmarkskort.

Ønsker du at læse mere om Grønt Danmarkskort, så læs mere på DNs hovedhjemmeside.