Kommer man fra hovedstadsområdet gennem det flade og tæt bebyggede Hedeland, åbner der sig lidt vest for Roskilde et helt andet landskab. Det er Lejre Kommune. Det er vores landskab, som vi holder af og passer på, men som vi også gerne deler med vore naboer.

Det indgår i en grøn ring uden om hovedstadsregionen.

Dette landskab er præget af dybe dale med enge og åer i bunden, af dødislandskaber med stejle bakker og store skove, af spredt bebyggelse med land- og skovbrug som de vigtigste udnyttelser af landskabet, og mod nord afsluttes det af Roskilde Fjord og Isefjordens smukke kyster.

Men det er ikke bare en fantastisk natur. Overalt i Lejre findes kulturspor helt tilbage til dengang da området første gang blev beboet. Der er køkkenmøddinger, kæmpehøje, vikingehaller, herregårde, landsbyer og gamle veje. Kun få steder i Danmark findes en lignende koncentration af natur og kulturminder, og så ligger hele herligheden så tæt ved storbyen, at dens indbyggere kan nå det på en endagstur.

Rapporten "Fremtidens natur i Lejre Kommune", som vi udarbejdede i 2007 (og som stadig er aktuel!) henvender sig til alle, som har indflydelse på vores natur og vore kulturminder.