Naturen er sårbar, truslerne er mangfoldige. Folk vil gerne bo, ikke bare i nærheden af, men midt i naturen. Arealer er værdifulde, og kan relativt let omsættes til penge, enten til landbrugsproduktion, til industriproduktion eller til boligformål.

Vi gør vort bedste for, at udviklingen i Lejre sker på en måde, så der tages hensyn til de sårbare naturtyper, og så de kommende generationers behov for plads, natur, resurser og rent vand/ren luft respekteres. Vi arbejder målrettet for, at udviklingen sker på et bæredygtigt grundlag.