Nyhed

Erik Olsen ny formand

Bestyrelsen i DN Lejre har konstitueret sig med Erik Olsen som ny formand.

Erik Olsen blev valgt til formandsposten af en samlet bestyrelse.

Erik vil selvfølgelig også arbejde for en endnu bedre natur og et renere miljø. Erik siger: ”Vi satser på et samarbejdende fællesskab, hvor hvert enkelt bestyrelsesmedlem arbejder med dét, man brænder for og har tid til. Vi håber dog samtidig på, at mange flere vil melde sig aktivt til at indgå i forskellige gruppers gøremål, uden dermed at være tvunget til at deltage i bestyrelsesarbejdet".

DN Lejre har nogle forskellige naturplejegrupper bl.a. Kildeengens Høslætlaug i Bidstrup Skovene og en Naturplejegruppe i Ejby Ådal mm. Foreningen har grupper, der arrangerer forskellige ture for både voksne og børn, så man kan lære om naturen og at færdes i den. Andre afholder krible-krable-arrangementer med Den Rullende Naturskole.

”Har du gode idéer til andre grupper,som du evt. har lyst til at deltage i, så sig endelig til – jo flere vi er, jo bedre!” Du kan altid skrive til vores mail, lejre@dn.dk.